2019 Dorpshuispartij A,B,C klasse

Verslag Dorpshuis partij

Dorpshuis Partij 2019,

 

Zondag 22 september was de afsluiter van het kaats seizoen. Al sinds jaar en dag is dit de Dorpshuispartij. Jan Gerlofsma opende de dag met een hartelijk welkom aan alle deelnemers. Hij melde tevens dat hij er (nog) niet achter is gekomen hoe lang deze partij al verkaatst word. Ook herinnerde hij ons eraan dat het dit jaar alweer 15 jaar geleden is dat Pieter Hoekstra overleed tijdens deze partij. De voorzitter melde vervolgens wie er konden kaatsen en op welk veld.

Zoals gebruikelijk kaatsen we in tweetallen een dame en een heer en met de zachte luchtbal. Dit jaar werd er wederom in drie klassen gekaatst voor de organisatie is het een hele kluif om dit wat gelijkwaardig te verdelen. Toch is het ons inziens aardig gelukt. Rond kwart over elf ging het los.

Wedstrijdverslag: C Klasse

In deze groep waren 10 tweetallen,

De eerste omloop kende gelijk al twee spannende partijen Jan Herrema die kaatste met zijn eigen Corry stonden lange tijd voor tegen Wiebe en Femke van Wier. Maar de laatste twee punten waren voor de youngsters. Jelmer Roersma had goed voorwerk gedaan en had Corelina Fijma, een dame met veel kaatservaring gevraagd en dit had de goede uitwerking nm winst in de eerste omloop op Jorrit Groen en Sigrid de Jong. Door een staand nummer schoten zij gelijk door naar de halve finale.

In de tweede omloop was er weer een spannende partij. Johan Kooistra die vorig jaar tweede werd met z’n moeder had nu Petra van Wier gestrikt. Zij kaatsten tegen Tessa Feenstra en Jan Hiemstra beiden in een mooi shirtje en top fit. Lange tijd liepen zij mooi op schema en pakten een mooie 5-2 voorsprong. Maar Kooistra en van Wier zetten de hakken in de grond en bleven door kaatsen en zo kwamen ze telkens dichterbij. Maar op 5-4 en 6-2 leek het einde nabij. De spanning bij Tessa en Jan werd hun te groot en het lukte maar niet om de laatste twee punten aan de telegraaf te krijgen. Uiteindelijk werd het 5-5 6-6 en gingen Petra en Johan door naar de finale.

Jelmer Roersma en zijn Corelina kwamen zeer uitgerust op het veld voor hun halve finale tegen Rainer en Simone de Groot uit Wanswert dit tweetal was gestrikt door de plaatselijke aannemer om eens in Peins te kaatsen. Ze wisten hun via twee winst partijen naar de halve finale te kaatsen. Hier strandde hun missie, met 5-4 6-4 waren Jelmer en Corelina te sterk.

De verliezende parturen uit de eerste omloop kaatsten uiteraard verder in de verliezersronde. De finale ging tussen de tweetallen Jardo Sterkenburg met Dorina Bergsma uit Zweins en Mark Dijkstra met Simone van Wier. Tot drie eersten ging het gelijk op maar daarna drukten Mark en Simone door en wonnen met 5-3 6-4. Jardo en Dorina melden na afloop dat ze het een leuke dag hadden gehad en volgend jaar zeker terug komen.

Blijft over de finale winnaars. Johan en Petra gingen vliegend uit de start blokken. Jelmer en Corelina kregen maar geen vat op het opslaggeweld van hun tegenstanders. Er werd van alles geprobeerd maar het lukte maar niet. Op 5-1 6-6 werd de winst binnen gehaald een puike prestatie van dit duo.

 

Uitslag               

1e prijs:               Petra van Wier en Johan Kooistra

2e prijs:               Corelina Fijma en Jelmer Roersma

3e prijs:               Simone van Wier en Mark Dijkstra

 

Wedstrijdverslag: B klasse    

In de klasse waren 6 tweetallen die kaatsten in twee poules van drie.

Jan Jetse Visser samen met Astrid Roersma kaatsten als een eenheid en lieten Niek Feenstra en Corry Nieuwland op een eerst staan. Ook Douwe Rienstra en Juliet Juckema kenden geen genade met Niek en Corry en wonnen ook hun partij. Jan Jetse  en Astrid kaatsten ook een prima tweede partij tegen Douwe en Juliet ook nu werd er gewonnen zodat zij als poule winnaar uit de bus kwamen.

Ook in de andere poule was er veel krachtsverschil Patrick Miedema en Corrinna Visser verpulverden hun tegenstanders zowel team Auke Fokkema en Corine Bruining als Rene Dijkstra en Dana Winner konden geen vuist maken tegen Patrick en Corrinna.

Door het snelle wedstrijd verloop was er in deze groep een wat langere pauze. Dit hield wel in dat alle spelers hun optimaal konden voorbereiden op de finale. Na de nodige sportdrankjes en hapjes mochten ze het veld weer betreden. Corrinna en Patrick kaatsten degelijk en sportief maar dat deden Jan Jetse en Astrid ook dus hier werd niet het verschil gemaakt en bleven ze tot 4 eersten gelijk in evenwicht. Bij Astrid en Jan Jetse waren de  krachten toen op. Hier maakten Corrinna en Patrick dankbaar gebruik van en op 5-4 6-6 pakten zij de kransen. Team Auke en Corine kaatste nog een partij om de derde plaats tegen team Douwe en Juliet. Ook nu waren de parturen aan elkaar gewaagd op 5-5 6-2 waren Auke en Corine de sterksten.

 

Uitslag               

1e prijs:               Corrinna Visser en Patrick Miedema

2e prijs:               Astrid Roersma en Jan Jetse Visser

3e prijs:               Corine Bruining en Auke Fokkema

 

Wedstrijdverslag:  A Klasse

In deze klasse waren 5 tweetallen die in een zgn. varia poule kaatsten.

Dit houd in dat elk tweetal twee keer kaatst en de nrs 1 en 2 kaatsen dan de finale. Uit deze wedstrijden kwamen Jolt Vollema en Regina van der Kooi met twee winst partijen goed voor de dag en plaatsten hun voor de finale. Marrit en Fokke Zeinstra deden dit voorbeeld volgen en werden dus de tegenstanders. De finale was prachtig om te zien met een jolt die zowel links als rechts de meest onmogelijke ballen wist te pakken. Hierbij werd hij goed gesteund door Regina die het overzicht en de rust bewaarde. Ook Marrit liet zien dat bijna elke bal in het tussenspel te halen is. En wanneer zij hem dan niet kan is daar altijd Fokke nog die ook vrolijk mee doet in het sprint en slag geweld. De voorsprong die Jolt en Regina in het begin van de partij opbouwden werd niet meer uit handen gegeven met 5-3 en 6-6 op de telegraaf viel de laatste slag van deze partij.

 

Uitslag               

1e prijs:               Regina van der Kooi en jolt Vollema

2e prijs:               Marrit en Fokke Zeinstra

Na de laatste slag gingen we met z’n allen naar het Dorpshuis waar een gezellig stukje muziek speelde. De prijzen die door Durkje en Roland uitgereikt werden bestonden uit heerlijke  bakkers pakketten van bakkerij van de Kloet uit Franeker. Elke prijs winnende dame werd gekroond tot koningin van de Dorpshuis partij 2019.

 

Ook waren er nog enkele grote club loten te koop gedurende de dag op het veld. Deze waren al snel allemaal verkocht. Zelfs het Superlot werd verkocht. Alle kopers die ons gesteund hebben dank daarvoor.

Winnaars Spantsjekaetsen 2019 Pieter Jellema

 

A pool:
1e Regina v/d Kooi & Jolt Vollema

B pool:
1e Corinna Visser & Patrick Miedema

2e Corine & Auke Fokkema

C pool:
1e Petra van Wier & Johan Kooistra

2e Corelina Fijma & Jelmer Roersma

3e Simone van Wier & Mark

 

Related Articles

Informatie

Us Peins is geheel vrijwillig gemaakt en onderhouden door MOTO Peins. Mocht er onjuiste informatie aanwezig zijn of mis je iets, dan hoor ik dit graag. Heb je zelf bijdragen of heb je nieuws? Neem dan even contact op, dan kijken we even of het goed op de site kan komen.

Heb je foto's gemaakt welke je ook graag op de site wilt hebben? Stuur deze dan naar vragen@uspeins.nl .

Contact informatie

  • Address: Potterslan 9
  • Phone: 0633835528