Spantsjekeatsen 2021 te Peins

Dat we ondanks alles toch nog met met 14 parturen kunnen starten, dat is prachtig! Met een A, B en een C klasse is er voor iedereen een categorie te vinden. Als dan ook nog de weergoden ons goed gezind zijn, zodat we alleen de binnenkant nat hoeven te houden, dan kan het niet anders dan een prachtige dag worden.

Het veld ligt er weer keurig bij en om 11:00 kunnen de eerste spantsjes los. De B en C klassen doen een varia poel (2x spelen tegen verschillende partijen en de beste 2 spelen een finale) en de A klasse doet een gewone poel (3 keer spelen, ze spelen tegen iedereen in de poel).

Uitslagen:

C klasse:

1e prijs:
Petronette Kooistra & Johan Kooistra

 

2e prijs gewonnen door:

Lysette Slot & Wiep Meijer

Helaas konden ze zelf de prijs niet ophalen, maar gelukkig hebben we een invaller kunnen vinden (Fronie):

 

B klasse:

1e prijs:
Amarins v/d Kooi & Jelmer Boomsma

 

2e Prijs:

Yke v/d Meer & Wytze Vollema

Ze konden helaas zelf de prijs niet meer in ontvangst nemen, maar ook hier was een een vrijwilliger (Atsje):

 

A klasse:

1e prijs:
Anita Feenstra & Otte Bruinsma

 

2e prijs:
Regina v/d Kooi & Jolt Vollema

 

NK Schoolmeisjes 2021 te Peins

Het veld ligt er prachtig bij, de zon schijnt wederom in Peins en de koffie is in grote hoeveelheden klaar gezet, de oranjekoek al aangesneden. Peins is er klaar voor! Maar liefst 17 parturen hebben zich ingeschreven voor het NK, een hele mooie opkomst 

125 Jaar bestaat onze kaatsvereniging al, en daar hoor natuurlijk een prachtige partij bij. Het NK Schoolmeisjes Afdeling is natuurlijk een prachtig evenement om te organiseren en KV Pieter Jellema is het weer gelukt om op alle fronten alles keurig voor elkaar te hebben.

Vroeg in de ochtend zijn de voorbereidingen al in volle gang, met de dauw nog op het gras worden de laatsten punten nog verbeterd aan het veld en er omheen. Zodat iedereen plaats heeft en kan zitten op voldoende afstand.

Er werd erg mooi gekaatst en vooral ook ontzettend sportief! Hoe fanatiek er ook werd gespeeld, het bleef toch een erg sportief samenzijn met respect voor elkaar. Erg mooi om te zien er zo goed met elkaar wordt omgegaan.

Van de 17 parturen gingen er dan toch 3 met de prijzen vandoor en mag 1 partuur zich Nederlands Kampioen noemen!

De 3e plaats:

Goenga - De Lege Geaen

Rigt van der Velde | Berber van der Goot | Ilse Baanstra

De 2e plaats:

Dronryp - VVV Sjirk de Wal

Fardau Krottje | Linda van der Meer | Maud Hellinga

De 1e plaats:

Niawier Metslawier - De Trije Doarpen

Hester Torensma | Isabella Sijtsma | Suzanna Allema

Natuurlijk even alle winnaars op de foto:

Voordat we de finale speelden werd er uiteraard het Fries Volkslied afgespeeld met de finale spelers, de scheidsrechter (Erwin van Wier) en de blokje lopers even op een rij:

Da laatste slag welke De Tije Doarpen de winst gaf:

 

Tot slot nog even een kleine foto collage:

 

 

Link naar KNKB site met nieuws en inteviews over het NK

 

 

 

Een prachtige Kaatsdag in Peins! Met de Heren 1e klas vrije formatie!

De weerberichten leken een week eerder niet erg positief, maar blijkbaar waren de weergoden het mooie Peins goed gegund, want het hele weekend was het overdag prachtig weer en viel er alleen 's nachts regen. De zonnebrand kon voor de scheidsrechters en voor de keurmeesters weer uit de kast komen, de petten op en gaan!

Categorie Heren 1e klasse
Soort Vrije formatie beperkt
Vereniging Pieter Jellema
Scheidsrechter Bierma, L.
Wedstrijdsecretaris R.D. van Wier
   

 

Deelnemers:

1  Johannes van der Veen  Pietersbierum
    Kevin Jordi Hiemstra      Koarnjum
    Tsjerk Elsinga               Dronryp
          
3   Patrick van Dellen      Berltsum
    Hessel Postma             Winsum Fr
    Stefan van der Meer     Baard
          
5   Wierd Baarda            Vrouwenparochie
    Marco de Groot            Franeker
    Roel Pieter de Jong       Ried
         
7   Corné  Tuinenga          Berltsum
    Jelle Cnossen              Bolsward
    Gjalt Sjirk de Groot       Mantgum

9   André van Dellen          Berltsum
    Jouke Bosje                 Leeuwarden
    Willem Heeringa            Tzummarum

2   Youri de Groot             Menaan
    Hendrik Jan v.d. Velde   Makkum
    Jelte-Pieter Dijkstra      Wommels

4   Paul Dijkstra                Bitgum
    René de Haan               Franeker
    Gerben de Boer             Gaast

6  Peter van Zuiden            Bolsward
    Allard Hoekstra              Franeker
    Laas Pieter van Straten   Feinsum

8   Gerard de Vries            Bitgum
    Mark Minnesma            Dronryp
    Yannick Hielkema          Bitgum

10 Lieuwe v.d. Werf           Koarnjum
    Sip Jaap Bos                Dokkum
    Riemer Hoekstra            Ee
 

Prachtige parturen zagen we op de lijst komen! Sterke mannen, welke we eerder al de PC zagen winnen, waren dan ook eigenlijk gelijk al de favoriet van de dag. Maar het is en blijft een sport en we zien maar weer hoe veranderlijk deze sport is.

Uiteindelijk ging het partuur van André van Dellen er dan ook met de winst vandoor! Gefeliciteerd mannen!

 

 3e prijs:

4   Paul Dijkstra, Bitgum | René de Haan, Franeker | Gerben de Boer, Gaast

 

2e prijs:

Peter van Zuiden, Bolsward | Allard Hoekstra, Franeker | Laas Pieter van Straten, Feinsum

 

1e prijs:

9   André van Dellen, Berltsum | Jouke Bosje, Leeuwarden | Willem Heeringa, Tzummarum

 

 

 Uiteraard ook even een bedankje aan het bestuur van K.V. Pieter Jellema voor de ongelooflijke inzet die weer gedaan is!

We hebben ze zelfs op de foto gekregen ;)

Merke partij 2021 Peins

125 jaar bestaat onze prachtige kaats vereniging alweer, wat een fantastische prestatie. Het mooiste is: Het leeft nog steeds in Peins, nog elke week wordt er (fanatiek) gekaatst op de vrijdagavond in de competitie. Uiteraard de ene keer meer opkomst als de andere keer, maar opkomst is er zeker! Het weer maakt daarbij niet uit, al is het slecht weer dan komen de leden nog steeds kaatsen, wat is Peins toch een heerlijk fanatiek kaatsdorp is Peins! Nu dan alweer 125 jaar, met een schitterend veld aan het dorp waarop vandaag de merke partij wordt gespeeld en morgen 1e klas heren.

Eerder in het begin de week waren we er wel een beetje bang voor: Hoeveel water zou er nou eigenlijk vallen tijdens deze jaarlijkse partij. Het blijft ook voor de weermannen moeilijk voorspellen blijkt, want van veel wind, regen en onweer ging het een paar dagen later naar een paar millimeter op de de dag, naar 0,1 millimeter in het uur. We zeiden al: 0,1 millimeter, dat redden we prima, als dat zo blijft dan moet het helemaal goed komen! Maar het bleef zo en uiteindelijk werd het alleen maar beter en mooier en op de dag zelf was het nog vele malen beter als de voorspelling! Prachtig weer hebben we gehad en wat werd er lekker fanatiek gekaatst!

Deelnemers:

Dames:

1)   Femke van Wier
      Emma Bartlema    

3) Maud Looge
    Amber Bartlema

5) Petra van Wier
    Jildou Herrema

2) Carolien Feenstra
    Simone van Wier

4) Marthe de Boer
    Jannie Brouwer

Heren 40 plus:

1) Otte Bruinsma Sr.
    Erwin v. Wier    
   Bauke Feenstra

3) Jan Herrema
    Fokke Zeinstra    
    Jelmer Bruinsma

5) Hans Jouke Bootsma
    Johan Kooistra   
    Roland van Wier

Heren + dame

1)  Wessel van Wier
     Douwe Rienstra
    Damien Kooistra

3) Otte Bruinsma Jr.
    Wietze Vollema
    Rienk Kamstra

5) Niek Feenstra
    Teake Brouwer
    Rudy Kleefstra

7)  Robert de Bruin
    Anne Berber Zeinstra
    Johannes Herrema

2) Edwin Miedema
    Laurens Herrema
    Rik Wolbers

4) Jolt Vollema
    Mennold Fokkema
    Sietse Brouwer

6) Jorrit van Smeden
    Wiebe van Wier
   
8) Patrick Miedema
    Jan Jetse Visser
    Alex Hofman

 

Winnaars 2021:

Heren (en dame)

3e prijs:

Otte Bruinsma Jr | Wietze Vollema | Rienk Kamstra

2e prijs:

Douwe Rienstra | Damiën Kooistra | Wessel van Wier

1e prijs:

Jorrit van Smeden | Wiebe van Wier

 

Dames

2e prijs:

Simone van Wier | Carolien Feenstra

 

1e prijs:

Emma Bartlema | Femke van Wier

Heren 40+

2e prijs:

Ronald van Wier | Johan Kooistra | Hans Jouke Bootsma

1e prijs:

Otte Sr. Bruinsma | Erwin van Wier | Bauke Feenstra