Nijs

Verslag Toneelopvoering Veur Altyd 2022

Verslag Toneelopvoering Veur Altyd 2022

Voorstelling “De Laatste Ronde” in de Sint-Gertrudes kerk in Peins.


Via het Mienskipsproject Veur Altied is het toneelstuk “De Laatste Ronde” één uit een serie voorstellingen die gegeven zijn in Groninger en Friese dorpen en wel in de kerken daarvan. Hier wordt subsidie voor verstrekt en gaf meteen de mogelijkheid om  het 100 jarig jubileum van Dorpsbelang Peins op een speciale manier te vieren en hebben Khoji Wesselius en Peter Sijbenga de schouders eronder gezet om dit voor elkaar te krijgen. Peter heeft het stuk geschreven en toen was het zoeken naar spelers. Het wordt een groep van 9 mensen uit Peins aangevuld met 2 meisjes, Merle uit Ried en Aleit uit Leeuwarden en 3 toneelspelers uit het netwerk van regisseur Grytha Visser die ons komen versterken. 

“De Laatste Ronde” in Peins gaat over het dorp waar de dorpsgenoten veelal het wel en wee van de gemeenschap delen, in elk geval meemaken in goede en slechte tijden. De personen  die het leven in Peins beschouwen zijn de gasten in het café van Moeke Roek. De gasten willen na het roepen van het  “laatste rondje” niet naar huis en er worden zoals elke avond verhalen verteld, aangevoerd door  Menno samen met Ype Schuitmaker om het sluiten van het café nog wat te rekken.

Het verhaal van Ype over de zonsverduistering, de affaire van Fedde met de mem van Teresa, het meisje dat het hier zo fijn vindt op school. De school van juf Janneke die helaas gesloten gaat worden en het strijden voor de mooie “linebeam” waar Djoeke de vrouw van Fedde even tegenaan kruipt en praat als ze steun zoekt. Menno de 100 jarige die terug kijkt op zijn lange leven, de schrijfster en fotografe die het wel en wee vastleggen. De nieuwsgierige buurvrouw, de groen ambtenaar die de lindebomen wil rooien en de Sânman bode van de kerk. Zo komt hier het leven voorbij in het kerkje van Peins dat hiervoor zo mooi is ingericht ( vormgeefster Marysia ) als het café van kasteleinse Moeke Roek en dat door een geweldige belichting ( Hidde en Rick) en toepasselijke muziek ( Omar) een prachtige sfeer oproept. Aan het einde  van de voorstelling wordt er een muziekstuk gespeeld op het kerkorgel door Peter en op dwarsfluit door Khoji. Dit alles onder de bezielende leiding van Grytha  door wie wij al snel een hecht team vormen en zo 4 prachtige voorstellingen spelen.

Veel publiek heeft de voorstellingen gezien in de Sint-Gertrudeskerk in Peins. We mogen hopen dat dit niet de laatste keer zal zijn om Cultuur te beleven  in ons mooie kerkje. Ook bedanken wij de toneelclub en vrijwilligers voor hun inzet bij de gezellige nazit in ons Dorpshuis.

Klaasje Talsma    

Foto's van de voorstelling zijn gemaakt door:
David Woltinge

Klik hier voor het volledige verslag met foto's

 

Informatie

Us Peins is geheel vrijwillig gemaakt en onderhouden door MOTO Peins. Mocht er onjuiste informatie aanwezig zijn of mis je iets, dan hoor ik dit graag. Heb je zelf bijdragen of heb je nieuws? Neem dan even contact op, dan kijken we even of het goed op de site kan komen.

Heb je foto's gemaakt welke je ook graag op de site wilt hebben? Stuur deze dan naar vragen@uspeins.nl .

Contact informatie

  • Address: Potterslan 9
  • Phone: 0633835528