Nijs

2023 Federatie door elkaar loten Waadhoeke

2023 Federatie door elkaar loten Waadhoeke

Federatie waadhoeke

Welpenjongens (V30) Door elkaar loten + herk. - C-D regio Waadhoeke     Peins     
Welpenmeisjes (V31) Door elkaar loten + herk. - C-D regio Waadhoeke     Peins     
Pupillenjongens (V32) Door elkaar loten + herk. - C-D regio Waadhoeke     Peins     
Schooljongens (V34) Door elkaar loten + herk. - C-D regio Waadhoeke     Peins     
Schoolmeisjes (V35) Door elkaar loten + herk. - C-D regio Waadhoeke     Peins     

 


27 Parturen, 4 groepen, 54 deelnemers, 9 perken!

Dat zijn nog eens statistieken! Het is ook een lekkere gezellig drukte op het veld. Met een zonovergoten dag hebben we kunnen genieten van een prachtige kaatsdag met veel animo.

Het is erg mooi om te zien dat er veel kinderen zijn die het kaatsen hebben gekozen als sport. Op een dag als deze wordt het toch weer eens duidelijk dat het kaatsen nog steeds best wel populair kan zijn.

Vorig jaar hadden we deze federatie partij ook, maar de weersomstandigheden waren nogal eens heel anders. Waar we toen echt een overvloed aan stortbuien, hoosbuien, hagel, wind en gewone regen op ons dak kregen, was het dit jaar een strakke blauwe hemel en was het zonnetje overduidelijk aanwezig. Compensatie gedrag nomen we dit ook wel (in dit geval helemaal niet erg). Het maakte de kinderen niet uit, ze zijn even fanatiek in de regen als met de zon. Iedereen is lekker opgewekt en er wordt ook lekker fanatiek en sportief gekaatst.

Voor ons als vereniging een zeer geslaagde dag. Dit komt ook mede door onze gewaardeerde vrijwilligers en ook de meewerkende ouders (gezelligheid op en langs het veld, maar ook mee helpen op de lijn en op de telegraaf).

Natuurlijk willen wij ook onze vrijwilligers weer hartelijk bedanken! Want zonder deze vrijwilligers is er geen kaatsveld gelegd, is er geen bediening in de kantine en zijn er geen keurmeesters.

- Donderdagavond wordt het veld al voorbereid:

Op zo'n prachtige zonnige dag wordt er natuurlijk ook een beetje gekaatst voor de prijzen! En die zijn er genoeg:

Pupillenjongens: 2 prijzen winnaarsronde 1 prijs verliezersronde
Schooljongens/Meisjes: 2 prijzen winnaarsronde 1 prijs verliezersronde
Pupillenmeisjes (Poule): 2 prijzen
Welpenjongens: 3 Prijzen winnaarsronde 1 prijs verliezersronde

Heel apart, maar er waren die probeerden om de foto te ontwijken (mislukt!)

 

Even alle prijswinnaars welpenjongens op de foto:

Pupillenjongens:

 

Tot slot uiteraard nog een overzicht van alle winnaars!

Welpenjongens:

1e prijs verliezersronde:

Robin Jong - St. Annaparochie
Hidde Niehof - Dronryp

3e prijs

Ylan Wassenaar - Minnertsga
Rayan Heida - Dronryp

 

2e prijs

Herre Zijlstra - Dronryp
Jelte Wassenaar - Bitgummole

 

1e prijs

Timo de Vries - Oosterbierum
Sander Feenstra - Ried

 

Pupillenjongens

1e prijs verliezersronde:

Alpha Din - St. Annaparochie
Hoite Miedema - Minnertsga

 

2e prijs:

Roan Bruinsma - Minnertsga
Djurre Beeksma - Dronryp

 

1e prijs:

Silvester van der Molen - St. Jacobiparochie
Jouke J. Hoornstra - Bitgum

 

Pupillenmeisjes

 

2e prijs:

Ise Hoeksema - Dronryp
Myrthe Smeding - Dronryp

1e prijs:

Ilse Wieling - Vrouwenparochie
Zainab Din - St. Annaparochie

 

Schooljongens/meisjes:

1e prijs verliezersronde:

Douwe Wieling - Vrouwenparochie
Klaas Merijn v/d Brug - Bitgummole

 

2e prijs:

Stijn de Jong - St. Annaparochie
Aniek de Vries - Oosterbierum

 

1e prijs:

Jarno Klaas Miedema - Franeker
Jelle Wop de Groot - Easterlittens

 

Al met al hebben we een heerlijke dag gehad op het kaatsveld. We zijn helaas wat later geëindigd dan de planning was (vandaar ook geen groepsfoto van alles winnaars bij de Schooljongens/meisjes) maar toch een prachtige dag om weer op terug te zien!

Iedereen: Vrijwilligers, ouders & spelers; Nogmaals ontzettend bedankt voor deze mooie dag!

Informatie

Us Peins is geheel vrijwillig gemaakt en onderhouden door MOTO Peins. Mocht er onjuiste informatie aanwezig zijn of mis je iets, dan hoor ik dit graag. Heb je zelf bijdragen of heb je nieuws? Neem dan even contact op, dan kijken we even of het goed op de site kan komen.

Heb je foto's gemaakt welke je ook graag op de site wilt hebben? Stuur deze dan naar vragen@uspeins.nl .

Contact informatie

  • Address: Potterslan 9
  • Phone: 0633835528