Een prachtige Kaatsdag in Peins! Met de Heren 1e klas vrije formatie!

De weerberichten leken een week eerder niet erg positief, maar blijkbaar waren de weergoden het mooie Peins goed gegund, want het hele weekend was het overdag prachtig weer en viel er alleen 's nachts regen. De zonnebrand kon voor de scheidsrechters en voor de keurmeesters weer uit de kast komen, de petten op en gaan!

Categorie Heren 1e klasse
Soort Vrije formatie beperkt
Vereniging Pieter Jellema
Scheidsrechter Bierma, L.
Wedstrijdsecretaris R.D. van Wier
   

 

Deelnemers:

1  Johannes van der Veen  Pietersbierum
    Kevin Jordi Hiemstra      Koarnjum
    Tsjerk Elsinga               Dronryp
          
3   Patrick van Dellen      Berltsum
    Hessel Postma             Winsum Fr
    Stefan van der Meer     Baard
          
5   Wierd Baarda            Vrouwenparochie
    Marco de Groot            Franeker
    Roel Pieter de Jong       Ried
         
7   Corné  Tuinenga          Berltsum
    Jelle Cnossen              Bolsward
    Gjalt Sjirk de Groot       Mantgum

9   André van Dellen          Berltsum
    Jouke Bosje                 Leeuwarden
    Willem Heeringa            Tzummarum

2   Youri de Groot             Menaan
    Hendrik Jan v.d. Velde   Makkum
    Jelte-Pieter Dijkstra      Wommels

4   Paul Dijkstra                Bitgum
    René de Haan               Franeker
    Gerben de Boer             Gaast

6  Peter van Zuiden            Bolsward
    Allard Hoekstra              Franeker
    Laas Pieter van Straten   Feinsum

8   Gerard de Vries            Bitgum
    Mark Minnesma            Dronryp
    Yannick Hielkema          Bitgum

10 Lieuwe v.d. Werf           Koarnjum
    Sip Jaap Bos                Dokkum
    Riemer Hoekstra            Ee
 

Prachtige parturen zagen we op de lijst komen! Sterke mannen, welke we eerder al de PC zagen winnen, waren dan ook eigenlijk gelijk al de favoriet van de dag. Maar het is en blijft een sport en we zien maar weer hoe veranderlijk deze sport is.

Uiteindelijk ging het partuur van André van Dellen er dan ook met de winst vandoor! Gefeliciteerd mannen!

 

 3e prijs:

4   Paul Dijkstra, Bitgum | René de Haan, Franeker | Gerben de Boer, Gaast

 

2e prijs:

Peter van Zuiden, Bolsward | Allard Hoekstra, Franeker | Laas Pieter van Straten, Feinsum

 

1e prijs:

9   André van Dellen, Berltsum | Jouke Bosje, Leeuwarden | Willem Heeringa, Tzummarum

 

 

 Uiteraard ook even een bedankje aan het bestuur van K.V. Pieter Jellema voor de ongelooflijke inzet die weer gedaan is!

We hebben ze zelfs op de foto gekregen ;)